Maand: november 2015

Aanbesteden zonder dichtgetimmerde set voorwaarden: Best choice!

Bij inkoop en aanbestedingstrajecten is het vaak gebruikelijk om van tevoren een conceptcontract en/of inkoopvoorwaarden beschikbaar te stellen, en daarover van de inschrijvers een onvoorwaardelijke aanvaarding te vragen. De voorwaarden uit het contract maken daarmee deel uit van de bestekvoorwaarden.

Top