2017 was een goed jaar voor de vendor lock-in.

Ook 2017 kenmerkte zich weer door een veelvoud aan inkoopbesluiten, waarbij innovatieve nieuwe leveranciers om redenen van vendor lock-in bewust door overheden buiten de deur werden gehouden. Massaal maakten overheidsinkopers in 2017 weer op onjuiste wijze gebruik van een uitzonderingsclausule in de aanbestedingswet, waardoor zij rechtstreeks kunnen gunnen aan hun voorkeursleverancier. Ze zijn er nog…Continue reading 2017 was een goed jaar voor de vendor lock-in.

Wob beperkt het auteursrecht van derden

De wettelijke openbaarheidsverplichtingen voor bestuurlijke kennis kunnen een auteursrechtinbreuk opleveren in de situatie waarbij een derde het auteursrecht heeft op informatie of software die in gebruik is bij de overheid. De doelstellingen van de Auteurswet en de Wet openbaarheid van bestuur staan in dat opzicht dwars op elkaar. Op 20 december 2017 maakte de Raad…Continue reading Wob beperkt het auteursrecht van derden

Is het internetrecht een eigen rechtsgebied?

Steeds vaker wordt de vraag opgeworpen of het internetrecht een eigen rechtsgebied is. Het feit dat deze vraag klaarblijkelijk leeft onder juristen is een indicatie dat dit rechtsgebied er in de beleving van sommigen al is. Daarentegen zijn er ook geluiden die betogen dat het internetrecht slechts een wachtkamer is van onderwerpen die nog niet…Continue reading Is het internetrecht een eigen rechtsgebied?

Auteursrecht op overheidslogo: vervalsing van geschiedschrijving

In september 2015 stond er een verwijderingsverzoek op Wikipedia betreffende twee afbeeldingen. Hoewel het verwijderingsverzoek anoniem werd gedaan bleek uit het IP adres (193.173.21.236) dat het ging om een verzoek afkomstig van het ministerie van algemene zaken. Bij verzoek stond als reden voor de verwijdering vermeld dat het gaat om een logo of beeldmerk waarvan…Continue reading Auteursrecht op overheidslogo: vervalsing van geschiedschrijving

Gebruik van onderaannemers binnen ICT aanbestedingen

Bent u leverancier aan de overheid en maakt u bij de uitvoering van overheidsopdrachten gebruik van onderaannemers? Bijvoorbeeld voor de hosting van een door u aan een aanbestedende dienst aangeboden applicatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt? Dan bent u volgens de wet een verwerker van persoonsgegevens, en is de door u ingeschakelde onderaannemer een zogeheten sub-verwerker.…Continue reading Gebruik van onderaannemers binnen ICT aanbestedingen

5 tips voor het recht op dataportabiliteit

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel de Europese Privacy verordening genoemd) in werking, de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Een van de nieuwe verplichtingen is het recht op dataportabiliteit, ook wel het recht op gegevensoverdracht genoemd. Het recht op dataportabiliteit is een recht waarmee betrokkenen kort gezegd de…Continue reading 5 tips voor het recht op dataportabiliteit

Level playing field bij ICT aanbestedingen

In het in februari 2017 gepubliceerde Advies 300 van de Commissie van Aanbestedingsexperts doet zich de situatie voor waarbij een aanbestedende dienst bepaalde gevraagde technische informatie (zoals een lijst met applicaties met functiepunten), en informatie over de organisatie niet ter beschikking heeft gesteld aan geïnteresseerde leveranciers, terwijl het aannemelijk was dat de zittende leverancier die…Continue reading Level playing field bij ICT aanbestedingen

Nee, blockchain maakt juristen niet overbodig

Enige maanden geleden schreef ik  een aantal blogs over de mogelijkheden van blockchain en slimme contracten, en over de noodzaak voor juristen om te gaan leren hoe ze die contracten moeten schrijven. Ik gaf enkele voorbeelden waaruit sommige lezers de indruk kregen dat juristen, rechters en deurwaarders op korte termijn hun werk zullen gaan verliezen…Continue reading Nee, blockchain maakt juristen niet overbodig