Level playing field bij ICT aanbestedingen

In het in februari 2017 gepubliceerde Advies 300 van de Commissie van Aanbestedingsexperts doet zich de situatie voor waarbij een aanbestedende dienst bepaalde gevraagde technische informatie (zoals een lijst met applicaties met functiepunten), en informatie over de organisatie niet ter beschikking heeft gesteld aan ge├»nteresseerde leveranciers, terwijl het aannemelijk was dat de zittende leverancier die…Continue reading Level playing field bij ICT aanbestedingen