Moeten digitale stukken een handtekening van de gemeenteraad bevatten?

Uitgaande stukken van de gemeenteraad, en van het College van B&W dienen volgens de Gemeentewet een ondertekening te bevatten van de burgemeester en de griffier (voor raadsstukken), of van de burgemeester en de gemeentesecretaris (voor collegestukken). De functie van zo’n ondertekening is drieledig: zo biedt het een waarborg tegen overhaast optreden, maakt het deel uit…Continue reading Moeten digitale stukken een handtekening van de gemeenteraad bevatten?