Gemeentelijke verordeningen zijn door webpublicatie ongeldig?

Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle gemeenten wettelijk verplicht om nieuwe of gewijzigde verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften in een “elektronisch gemeenteblad” bekend te maken op het internet. Die bekendmaking heeft tot doel om de burgers te attenderen op het bestaan van voor hen geldende nieuwe regels. Het belang van een juiste…Continue reading Gemeentelijke verordeningen zijn door webpublicatie ongeldig?