Aanbesteden zonder dichtgetimmerde set voorwaarden: Best choice!

Bij inkoop en aanbestedingstrajecten is het vaak gebruikelijk om van tevoren een conceptcontract en/of inkoopvoorwaarden beschikbaar te stellen, en daarover van de inschrijvers een onvoorwaardelijke aanvaarding te vragen. De voorwaarden uit het contract maken daarmee deel uit van de bestekvoorwaarden. In de praktijk zie je dan dat een onvoorwaardelijke acceptatie wordt geĆ«ist waarmee de voorwaarden…Continue reading Aanbesteden zonder dichtgetimmerde set voorwaarden: Best choice!