Jaar: 2015

Gemeentelijke verordeningen zijn door webpublicatie ongeldig?

Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle gemeenten wettelijk verplicht om nieuwe of gewijzigde verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften in een “elektronisch gemeenteblad” bekend te maken op het internet. Die bekendmaking heeft tot doel om de burgers te

Aanbesteden zonder dichtgetimmerde set voorwaarden: Best choice!

Bij inkoop en aanbestedingstrajecten is het vaak gebruikelijk om van tevoren een conceptcontract en/of inkoopvoorwaarden beschikbaar te stellen, en daarover van de inschrijvers een onvoorwaardelijke aanvaarding te vragen. De voorwaarden uit het contract maken daarmee deel uit van de bestekvoorwaarden.

Kamer van Koophandel krijgt geen databankrecht op handelsregister

Recent legde Arjen Lubach in zijn programma pijnlijk bloot hoeveel belastinggeld er jaarlijks naar de Kamer van Koophandel gaat voor het bijhouden van hun database: het handelsregister. Hij riep daarbij op tot het gratis aanbieden van de gegevens in het

Top