Overheid maakt weinig werk van archivering websites

Decentrale overheden maken steeds meer gebruik van websites en van social media om hun inwoners in te lichten over allerlei relevante zaken. Er is daarbij niet alleen sprake van een toenemend gebruik, maar ook worden websites regelmatig aangepast en soms zelfs compleet vervangen. Steeds vaker werpt dit de vraag op of deze (oude) websites en…Continue reading Overheid maakt weinig werk van archivering websites